Onderzoek meerwaarde yoga en stressreductie

samenvatting van het onderzoek yoga en stressreductie

Doel: Steeds meer studies laten zien dat yoga een gunstig effect kan hebben op de kwaliteit van leven van patiënten met kanker. Het is echter nog onduidelijk waarom patiënten kiezen voor yoga, welke effecten patiënten ervaren en via welke processen yoga werkzaam is. Daarom heeft dit onderzoek als doel inzicht te verkrijgen in de motieven en ervaringen van (ex) kankerpatiënten met yoga.

Resultaten: De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 53,8 (SD 10,8) jaar. De meerderheid was gediagnosticeerd met borstkanker (n = 18). De belangrijkste motieven voor yogabeoefening waren: in contact komen met het eigen lichaam, het lichaam aandacht schenken, de behoefte aan ontspanning, fysieke activiteit en meer lenigheid. Ook omgaan met angst en depressie en zelf een actieve bijdrage leveren aan het herstelproces speelden mee in de keuze voor yoga. De meest genoemde fysieke ervaringen tijdens yogabeoefening waren een versterkte lichaamsbeleving en toename in lichaamsbewustzijn. Als psychosociale ervaringen werden ontspanning, de aandacht naar binnen richten, betere toegang tot emoties en lotgenotencontact vaak genoemd. Veelvuldig genoemde effecten van de yogalessen waren: meer aandacht voor het hier en nu, minder piekeren en mentale kracht. Verder ervoeren deelnemers meer energie, lenigheid en een verbeterde ademhaling. Op emotioneel gebied bracht yoga ontspanning en positieve emoties. Een ander effect was het beter om kunnen gaan met angst, stress en pijn. Tot slot gaven de yogalessen enkele deelnemers meer zelfwaardering, zelfacceptatie en een groter incasseringsvermogen.

Conclusie: Patiënten met verschillende soorten kanker beschreven diverse positieve ervaringen en effecten door yogabeoefening. De resultaten wijzen erop dat yoga een ondersteunende rol kan vervullen in het herstelproces van mensen met kanker. Dit onderzoek is een eerste verkenning. Meer onderzoek is nodig om de gevonden resultaten te ondersteunen en de onderlinge relatie tussen de werkzame processen van yoga te duiden.

Methoden: Deelnemers (n=45) van yogalessen voor (ex-) kankerpatiënten werd gevraagd om te participeren in focusgroep interviews. Er werden vijf focusgroepen gehouden, waaraan 29 personen deelnamen (25 vrouwen en 4 mannen). Er is gebruik gemaakt van een semigestructureerde vragenroute. De focusgroep interviews werden opgenomen en getranscribeerd. Vervolgens werden deze interviews geanalyseerd en ondergebracht in thema’s.

OVER HET INLOOPHUIS

In het inloophuis kun je:

 • In je kracht komen
 • Een kopje thee of koffie drinken
 • Gewoon even helemaal niets doen
 • Ervaringen uitwisselen
 • Of juist even niet met kanker bezig zijn

 

In het inloophuis vind je:

 • Een luisterend oor
 • Hulp, begeleiding & informatie
 • Lotgenoten contact
 • Activiteiten zoals: zwemmen, mindfulness, massage, reiki, yoga & creatieve expressie

 

HIER KUN JE ONS VINDEN

Locatie Santpoort-Noord

Locatie Haarlem/Schalkwijk

ADRESSEN

Locatie Santpoort-Noord
Wulverderlaan 51
2071 BH Santpoort-Noord

Locatie Haarlem/Schalkwijk
Leonardo Da Vinciplein 73
2037 RR Haarlem

OPENINGS TIJDEN

Locatie Santpoort-Noord
Dinsdag: 9.30 - 16.30
Woensdag: 9.30 - 16.30
Vrijdag: 9.30 - 16.30

Locatie Haarlem/Schalkwijk
Dinsdag: 9.30 - 16.30
Donderdag: 9.30 - 16.30

VOLG ONS OP FACEBOOK!

EN ZO KUN JE ONS BEREIKEN

Locatie Santpoort-Noord

Telefoon: 023 - 88 85 367
E-mail: info@inloophuiskennemerland.nl

Locatie Haarlem Schalkwijk

Telefoon: 023 - 88 85 368
E-mail: info@inloophuiskennemerland.nl

CONTACT FORMULIER

  (c) 2022 Inloophuis Kennemerland i.s.m. MadSpider.nl