ACTIVITEIT

Kidsclub 6-12 jaar

De kidsclub is er speciaal voor kinderen van 6-12 jaar die te maken hebben met kanker in het gezin.
Ook kinderen die zelf een kankerproces (hebben) doorlopen zijn welkom.

De diagnose kanker heeft een enorme impact op alle gezinsleden en op het gezin als geheel.
Er breekt een verwarrende en onzekere tijd aan. Als het om kanker gaat, kunnen kinderen moeilijke vragen krijgen van leeftijdsgenootjes, die je als kind eigenlijk niet wilt of niet kunt beantwoorden.

Kanker is een lastig woord; het geeft een rotgevoel en wordt zelfs wel eens als scheldwoord gebruikt.
Hoe moeilijk het ook is, we proberen er bij de kidsclub open en eerlijk over te praten zodat je antwoord krijgt op dingen die je bezighouden.

Bij de kidsclub hoeft het niet alleen maar zwaar te zijn, we doen vooral veel leuke dingen.
Omdat gevoelens waar je mee rondloopt soms niet makkelijk te uiten zijn, maken we bij de kidsclub o.a. gebruik van werkvormen zoals schilderen, kleien, knutselen, verhalen voorlezen en muziek.

Wij bieden graag een plek waar kinderen zich veilig voelen en met leeftijdsgenoten in eenzelfde situatie contact kunnen maken. Twee begeleiders, met ruime ervaring op het gebied van rouw en verlies bij kinderen, gaan deze groep professioneel begeleiden.

Door aandacht te besteden aan de gevoelens die er zijn als iemand in het gezin kanker krijgt, kan voorkomen worden dat kinderen in een latere fase last krijgen van onverwerkt verdriet.
Ook al gaat een kind goed met de situatie om, kan het fijn zijn om met andere kinderen in dezelfde herkenbare situatie ervaringen uit te wisselen en te delen.

 

Inloophuis Kennemerland, Wulverderlaan 51, Santpoort – Noord

Een keer per maand op woensdagmiddag van 14.30 – 16.00 uur, bel Inloophuis Kennemerland 023 – 888 5367 of check de agenda voor exacte data

Let op: Verplicht

Per mail info@inloophuiskennemerland.nl of telefoon 023-8885367

Geen

OVER HET INLOOPHUIS

In het inloophuis kun je:

 • In je kracht komen
 • Een kopje thee of koffie drinken
 • Zomaar binnenlopen
 • Gewoon even helemaal niets doen
 • Ervaringen uitwisselen
 • Of juist even niet met kanker bezig zijn

 

In het inloophuis vind je:

 • Een luisterend oor
 • Hulp, begeleiding & informatie
 • Lotgenoten contact
 • Activiteiten zoals: koor, zwemgroep, yoga & creatieve expressie
 • Kidsclub 6-12 jaar

HIER KUN JE ONS VINDEN

Locatie Santpoort-Noord

Locatie Haarlem/Schalkwijk

ADRESSEN

Locatie Santpoort-Noord
Wulverderlaan 51
2071 BH Santpoort-Noord

Locatie Haarlem/Schalkwijk
Leonardo Da Vinciplein 73
2037 RR Haarlem

OPENINGS TIJDEN


Locatie Santpoort-Noord
Dinsdag van 9:30 tot 16:30
Woensdag van 9:30 tot 12:30
Donderdag van 9:30 tot 16:30
Vrijdag van 9:30 tot 12:30

Locatie Haarlem/Schalkwijk
Dinsdag van 9:30 tot 16:30
Donderdag van 9:30 tot 16:30

VOLG ONS OP FACEBOOK!

EN ZO KUN JE ONS BEREIKEN

Locatie Santpoort-Noord

Telefoon: 023 - 88 85 367
E-mail: info@inloophuiskennemerland.nl

Locatie Haarlem Schalkwijk

Telefoon: 023 - 88 85 368
E-mail: info@inloophuiskennemerland.nl

CONTACT FORMULIER

(c) 2020 Inloophuis Kennemerland i.s.m. MadSpider.nl